Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6704 51a1 300
Reposted fromdiwxc diwxc viaembrion embrion
Sponsored post
Nyctophilic. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamhsa mhsa
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viamhsa mhsa
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa
Life becomes easier when you learn to accept an apology you never got.
— Robert Brault
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viawyliczanka wyliczanka
9439 4918 300
Reposted fromdoedeer doedeer viainsanedreamer insanedreamer
9890 6b06 300
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
5579 c16f 300
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaMrsDarkness MrsDarkness
0411 94d9 300
Reposted fromGIFer GIFer viavacannes vacannes
5662 1d92 300
Reposted frommisza misza viainsanedreamer insanedreamer
2042 7beb 300

trnscndnt:

Prewar Days #48

Toru Ukai

Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
5023 ba05 300
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamericano americano
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viaamericano americano
8326 3c8f 300
Reposted fromdictiosus dictiosus viainsanedreamer insanedreamer
1397 f5db 300

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viainsanedreamer insanedreamer
8920 dfda 300
Reposted fromkimik kimik viakukka kukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...